بزرگترین گروه پارکور ایران هیتال در زبان فارسی به معنای پهلوان و در زیان لاتین به معنای جنگندگی می باشد. این نام برای اولین بار برای تیم دفاع شخصی و ایروکامبت بولینگ عبدو انتخاب شد و پس از تشکیل تیم پارکور مهرشهر همین نام را برای آن برگزیدند. این تیم ابتدا فعالیت خود را با شش نفر آغاز کرد ولی اکنون گروه بزرگی از علاقه مندان به ورزش های موزیکال، مهیج و نمایشی در مجموعه هیتال فعالیت می کنند. هیتال در بخش بانوان نیز به صورت حرفه ای فعالیت خود را انجام میدهند، بانوان هیتال به صورت خیابانی و در باشگاه زیر نظر مربی خانم و آقا به فراگیری پارکور و فریرانینگ میپردازند. گروه هیتال فقط به پارکور محدود نمیشود، بلکه مجموعه بزرگی از ورزش های رزمی و نمایشی مانند کیوکوشین، نینجا رنجر، پارکور، فریرانینگ، دفاع شخصی و کار با سلاح سرد، ایروبیک، ایروکامبت، بدلکاری و... را شامل می شود. هم اکنون تیم هیتال با داشتن بیش از 20 مربی رسمی و بیش از پانزده باشگاه و فعالیت در سطح دو استان البرز و تهران بزرگترین گروه پارکور ایران میباشد. هیتال در پارکور رسمی کشور نقش کلیدی و اساسی را عهده دار است که از آن جمله می توان به ریاست هیئت پارکور استان البرز،‌برگزاری اولین کلاس مربیگری خارج از تهران(کرمان) یا اولین استاژ بانوان ایران اشاره کرد. http://hitallparkour.mihanblog.com 2020-07-01T13:42:48+01:00 text/html 2013-04-03T16:18:00+01:00 hitallparkour.mihanblog.com هیتال سایت http://hitallparkour.mihanblog.com/post/50 <div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">دوستا عزیز، این هم از سایت هیتال پارکور، بالاخره آماده شد</b></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>با تشکر از عضو خوب تیم هیتال شهاب عزیز که زحمتشو کشید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://hitallparkour.com" target="_blank" title="">وبسایت هیتال پارکور</a></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">www.hitallparkour.com</font></b></div> text/html 2013-01-08T15:56:42+01:00 hitallparkour.mihanblog.com هیتال کلاس مربیگری ایرو موی تای http://hitallparkour.mihanblog.com/post/49 <img style="WIDTH: 258px; HEIGHT: 257px" alt="" src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up10/21652992533417213481.jpg" align="bottom" border="0" height="526" hspace="0" width="258"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA" lang="FA">اولین دوره مربیگری <span style="color:red">ایرو موی تای </span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;line-height:115%; color:red;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span>(Muay Thai)</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> </span><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ایران</span><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;color:black;mso-themecolor: text1;mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:red;mso-bidi-language: FA" lang="FA">آقایان – بانوان </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;color:red;mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA" lang="FA">به اطلاع کلیه هنرجویان هیتال و علاقه مندان به ورزشهای رزمی و آکروباتیک می رساند </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA" lang="FA">به زودی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>اولین دوره از کلاسهای مربیگری درجه 3 و درجه 2 مربیگری ایرو موی تای </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA" lang="FA">(آقایان و بانوان)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>زیر نظر انجمن موی تای ایران در تهران برگزار خواهد شد .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA" lang="FA">لذا علاقه مندانی که مایل به حضور در این دوره از کلاسها هستند باید دارای درجه خان موی تای بوده و </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA" lang="FA">یا در یکی از دوره های<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>آموزشی ایرو موی تای شرکت کرده باشند.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>در غیر این صورت جهت اخذ مدارک لازم جهت حضور در این کلاسها </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA">تا قبل از تاریخ 28 دی ماه با </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA" lang="FA">شماره تماس <span style="color:red">09123757735 استاد حامد هایدی</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>تماس بگیرید .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:red;mso-bidi-language: FA" lang="FA">نفرات برگزیده و برتر این دوره مجاز خواهند بود تا<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در اولین دوره از کلاسهای ایرو موی تای حرفه ای (تریکینگ) ایران شرکت کنند .</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <img alt="" src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up10/21652992533417213481.jpg" align="bottom" border="0" height="202" hspace="0" width="589"> text/html 2012-12-11T19:55:18+01:00 hitallparkour.mihanblog.com هیتال گردهمایی http://hitallparkour.mihanblog.com/post/48 <div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">همایش هیتال هم به خوبی &nbsp;و خوشی به سرپرستی استاد شمیرانی برگزار شد.. جای همه دوستان خالی، یه تمرین دور همی با بر و بچه های هیتال از تهران و کرج تو یه سالن عالی خیلی خوب بود. همه هیتالیایی که اومده بودن از مبتدی ترین عضو تتا حرفه ای ترین استاد با هم و در کنار هم تمرین کردیم، از هم دیگه تکنیک یاد گرفتیم و از همه مهمتر دوستی های جدیدی بینمون شکل گرفت و دوستی های قدیمی مون رو هم قوی تر کرد... اینم عکس دسته جمعی با دوستانی که اومده بودند</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> <div style="text-align: center;"><img border="0" src="http://ir2up.ir/up18/5ef14b7f441.jpg" width="500" height="350"></div> text/html 2012-11-17T16:34:54+01:00 hitallparkour.mihanblog.com هیتال پارکور ممنوع http://hitallparkour.mihanblog.com/post/47 <div style="text-align: right;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><img style="WIDTH: 258px; HEIGHT: 257px" border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up10/21652992533417213481.jpg" width="258" height="526">&nbsp;</b></div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; color: red; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">پارکور + بی کفایتی + فاجعه = مرگ<o:p></o:p></font></span></b></p> <div style="mso-element:para-border-div;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed;border:none;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 1.0pt 0cm"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; color: red; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></b></p> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>مدتی بود فکر می کردیم تلاش دلسوزانه بچه های پارکور نتیجه داده و سر انجام پارکور تحت حمایت&nbsp;</b></font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>فدراسیون آمادگی ،جسمانی و</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp;ایروبیک سازماندهی خواهد شد .&nbsp;</b></font></span><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">برگزاری چندین دوره کلاسهای مربیگری و برگزاری چندین فستیوال رسمی با کیفیت نه چندان </b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">مطلوب،&nbsp;</b><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">حداقل آینده روشنی از این ورزش در ایران ترسیم می کرد اما متاسفانه بعد از تشکیل وزارت ورزش&nbsp;</b><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">به جای اینکه از ورزشهای </b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">جدیدی همچون پارکور حمایت شود و روز به روز شاهد پیشرفت و گسترش&nbsp;</b><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">این ورزش باشیم با تعطیل شدن فدراسیون و تبدیل شدن آن به </b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">انجمن و فقدان مدیریت مناسب باعث اتفاق&nbsp;</b><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">ناگواری شد که در نتیجه صدور حکم ممنوعیت پارکور از سوی وزارت ورزش و رها شدن </b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">هزاران&nbsp;</b><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">علاقه مند به این ورزش در سراسر کشورشد&nbsp; که نتیجه ای جز بروز حوادث دلخراش و مرگ چندین&nbsp;</b><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">ورزشکار در سراسر ایران </b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">نداشت و متاسفانه هیچ کس پاسخگوی این نابسامانی نیست .&nbsp;</b><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">خیلی از کسانی که زمانی خود را اولین&nbsp; و یا مسئول و بنیانگذار ویا بهترین </b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">در این ورزش می نامیدند&nbsp;</b><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">الان کجا هستند تا مرحمی بر دل داغدار خانواده این درگذشتگان باشند ورزشکاری که بی گناه و فقط به&nbsp;</b><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">دلیل</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">عدم داشتن مربی با کفایت و یا لوازم و تجهیزات مناسب و عدم شناخت فلسفه این ورزش جان خود&nbsp;</b><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">را به خطر انداخته و حالا فقط آه و </b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">افسوس به جا مانده و هیچ بیمه ای هم نیست که خسارت جانی این</b><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">عزیزان را تقبل کند چرا که ورزشی به نام پارکور دیگر وجود رسمی </b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">در&nbsp;</b><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">ایران ندارد&nbsp; .</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; "><br></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>در کنار آن تعطیلی خیلی از باشگاه ها در سراسر کشور و بیکار شدن مربیان این ورزش و بلاتکلیفی&nbsp;</b></font></span><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">علاقه مندان سبب شده حتی مبتدی </b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">ترین هنرجویان در پارک و خیابان تمرین کنند با به جان خریدن تمام&nbsp;</b><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">خطرات ، لازم به ذکر است&nbsp; تمرین بیرون برای مبتدیان فاجعه بار </b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">خواهد بود&nbsp; و هیچ کس هم پاسخگوی&nbsp;</b><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">مربیان این هنرجویان نیست چرا که پولهای زیادی برای کلاسهای مربیگری از آنان &nbsp;دریافت شده و </b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">وقت&nbsp;</b><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">و انرژی خود را در کلاسهای مربیگری اتلاف کردند و حالا اعلام می شود پارکور ممنوع !</b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>دوستان من به جای کل کل های بیجا بیایید از علاقه و سلیقه مشترک خود (پارکور) دفاع کنید و هریک&nbsp;</b></font></span><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">در حد توان راهی برای این نا&nbsp;</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; ">بسامانی بیابیم .</b></p> <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><div style="text-align: left;"><b><img style="WIDTH: 415px; HEIGHT: 190px" src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up10/44445853002155671231.jpg" width="300"></b></div></font><p></p> text/html 2012-09-10T08:20:20+01:00 hitallparkour.mihanblog.com هیتال هیتال و آذربایجان http://hitallparkour.mihanblog.com/post/46 <div style="text-align: center;">اینم اجرای نمایش توسط تیم هیتال در پارک پلیس جهت کمک به زلزله زدگان اذربایجان در ماه مبارک رمضان.. البته اینجا یه جشنواره ورزشی بود و در رشته های دیگر هم افرادی حضور داشتند..</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/uPHwj]</div> text/html 2012-09-02T12:43:14+01:00 hitallparkour.mihanblog.com هیتال کمی درباره اوس http://hitallparkour.mihanblog.com/post/45 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; "><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>برای خیلی ها جالب بود که ما هیتالیا چرا اوس یا سن سی که در کاراته استفاده میشن رو استفاده می &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; کنیم، دلیلش رو هم اکثرا میدونن ولی جالبه کمی در مورد کلمه اوس بیشتر بدونیم... &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><o:p></o:p></span></b></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><div style="text-align: center;line-height: 150%; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; color: red; ">اوس</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "> كلمه ای است كه در یك دوجوكیوكوشین یا در یك تورنمنت كیوكوشین زیاد شنیده می شود</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></b></font></div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">زمانیكه وارد دوجو می شوید یا از آن خارج می شوید ، تعظیم كرده ( ری ) و <span style="color:red">اوس</span> می گویند</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">زمانیكه یك كیوكوشین كاراته كای رقیب را می بیند به جای سلام اوس می گوید</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">زمانیكه به استاد یا سئوالی در كلاس پاسخ می دهید به جای بله یا فهمیدم <span style="color:red">اوس</span> می گویند</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">به هنگام انجام كی هون ( تكنیك ) در كلاس معمولاً هر تكنیك با یك <span style="color:red">اوس</span> بلند همراه است</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">به هنگام تمرین جیوكومیته ( مبارزه آزاد ) در كلاس و زمانیكه حریفتان یك تكنیك خوب و سخت را انجام می دهد ، شما برای تشویق مهارت او <span style="color:red">اوس</span> می گوئید</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">مبارزین برای احترام در یك مسابقه ( تورنمنت ) به حضار ، داور و یكدیگر قبل و بعد از پایان مبارزه تعظیم كرده و <span style="color:red">اوس</span> می گویند</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">از اوس در موقعیت های زیادی استفاده می شود و بنظر می رسد معانی زیادی داشته باشد</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 150%; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; color: red; ">اما اوس واقعاً به چه معناست ؟</span></span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">اوس مخفف این كلمات است</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span></div></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; ">1 </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">ـ اوشی به معنای فشار</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Oshi&nbsp;</span></div></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; ">2 </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">ـ شینوبو به معنای تحمل كردن</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Shinobu </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">اوس به معنای صبر و اراده و استقامت است ، هر بار كه اوس می گوئیم همین را برای خودمان یادآوری می كنیم كه در آموزش كیوكوشین كاراته بسیار لازم است</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">در فراگیری كیوكوشین كاراته شما خودتان را تحت فشار می گذارید تا اینكه فكر كنید به نهایتتان رسیده اید</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">اول بدنتان متوقف می شود ، اما فكرتان همچنان شما را در فشار می گذارد</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">سپس فكرتان می خواهد متوقف شود اما روحتان شما را به ادامه كار وادار می سازد</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">شما درد و خستگی را تحمل می كنید ، شما استقامت می كنید ، این اوس است</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">كیوكوشین كاراته یك شبه یاد گرفته نمی شود بلكه سال ها طول می كشد تا اصول آن بدرستی آموخته شود</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">تكنیك های اولیه ( پایه ) هزاران بار اجراء می شوند تا اینكه با رفلكس یا غریزه و بدون فكر هوشیار انجام شوند</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 150%; ">ناكامی و عجز در اثر تكرار یك چیز مشابه بویژه زمانیكه پیشرفت به نظر اندك می آید ،</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">ایجاد می شود</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">برای غلبه بر این حالت و ادامه آن نیز به صبر و استقامت و اراده قوی است</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">این « اوس » است</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; ">« </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">اوس » ایمان و یقین كامل و غیرقابل تزلزل مورد نیاز برای صعود از صخره بلند و پرشیب كیوكوشین كاراته است</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span></b></font></p> <div style="mso-element:para-border-div;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm"> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; border: none; padding: 0cm; "><div style="text-align: center;line-height: 150%; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">ضرب المثلی در ژاپن وجود دارد</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span></b></font></div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">ایشی نو یو نی سانن</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ( <span style="color:red">Ishi No Ue Ni Sannen </span>) </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">به معنای سه سال روی یك صخره</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">این ضرب المثل نماد نیازمندی به استقامت همیشگی است</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 150%; ">این یكی از مهمترین فلسفه ها در كیوكوشین كاراته است ، كیوكوشین كاراته هنری است بر مبنای نهایت واقعیت .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">در نهایت شخص می آموزد كه در تركیب لگدها و مشت ها و كاتا روح ویژه ای در قلب خود احساس است</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">این به آنها می آموزد كه با نیازهای زندگی روزانه با صبر و تحمل برخورد كنند</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">یك « بودوكا » در مقابل ناملایمت ها و سختی ها به راحتی شكسته نمی شود و می داند كه برای كسی كه می خواهد به استعدادهای حقیقی اش نزدیك شود ، یك روحیه مقاوم و پر استقامت همیشه زنده مورد نیاز است</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">این پایداری شخصیت در اثر تمرین سخت توسعه یافته و « اسونو می شین » ( روح اوس ) نامیده می شود</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">كلمه اوس از « اوش شینو بو » گرفته شده كه به معنای استقامت در هنگام فشار است</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">این كلمه دلالت بر تمایل به تحت فشار قراردادن خود تا حد انتهای تحمل دارد تا بدین ترتیب بتوان هر نوع فشاری را تحمل كرد</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 150%; ">كلمه اوس به تنهایی و درستی نهایت آنچه هنر كاراته در آن نهفته است را داراست ( به ویژه در كیوكوشین)</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">كسی كه واقعاً قادر به بروز و تجلی روحیه اوس در هر كلمه فكر و عمل است عاقل و شجاع خوانده می شود</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span></b></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; border: none; padding: 0cm; "><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><o:p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp;</b></font></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; border: none; padding: 0cm; "><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><o:p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp;</b></font></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; border: none; padding: 0cm; "><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 28px; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></span></div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">تمرین باید در درجه اول به روح اوس نزدیك شود</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">زندگی روزانه فرد و مسئولیت هایی كه برعهده دارد كاملاً زنده خواهند بود ، اگر مخاطب در روح اوس قرار گیرند</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">حتی برای یك مبتدی هم كه به كمبود آموزش خود آگاه است و ضرورتاً نمی خواهد با نیاز به تمرین روبرو شود نیز ، صرفاً كافی است بداند كه از طریق استقامت و تمایل به ادامه دستاوردهای عظیم فیزیكی ، روحی فكری و حسی به آن دست خواهد یافت</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; ">تمام آنچه مورد نیاز است ، همان اراده آهنین است</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span><span dir="RTL" style="line-height: 150%; "></span><span dir="RTL" style="line-height: 150%; "></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; "><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(اوس)</span></div></span></b></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; border: none; padding: 0cm; "><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "><o:p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp;</b></font></o:p></span></p> </div> text/html 2012-08-03T11:39:24+01:00 hitallparkour.mihanblog.com هیتال کلیپ پارکور بچه های شیراز http://hitallparkour.mihanblog.com/post/44 <div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">اینم کلیپ پارکور بچه های شیراز که امیدواریم همیشه موفق باشند</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">البته سه تا کلیپ بود که اولیش توسط تیم آپارات به خاطر آهنگ حذف شده</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/30994538b36fe4e3269d3a558daeff3e273178]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/6b8831c60c67f5be3dca4eab59f13746272585]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#ff0000"><b>برای لینک های دانلود از 4شیر و یوتیوب هم به وبلاگشون سر بزنید..</b></font></div> text/html 2012-07-31T15:27:46+01:00 hitallparkour.mihanblog.com هیتال مهمترین علل آسیب دیدگی یک ورزشکار http://hitallparkour.mihanblog.com/post/43 <B><FONT size=5 face="Times New Roman"><FONT size=5 face="Times New Roman"><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right><IMG style="WIDTH: 258px; HEIGHT: 257px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://up.vatandownload.com/images/u06xwktnvb7dnavu4g.jpg" width=258 height=526> </P></FONT></FONT></SPAN><FONT size=5 face="Times New Roman"><FONT size=5 face="Times New Roman"><SPAN lang=""> <P dir=rtl align=center><FONT color=#ff0000></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#ff0000></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#ff0000>مهمترین علل آسیب دیدگی ورزشکار</FONT></B></FONT></FONT></SPAN></P><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=""> <P dir=rtl align=center><FONT color=#ff0000> </FONT></P><B> <P dir=rtl align=right>عوامل مربوط به ورزش كار ومربی: </B><BR></FONT><B><FONT size=4 face="Times New Roman"><FONT size=4 face="Times New Roman">الف) بی توجهی :</P></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"> <P dir=rtl align=right><BR>عدم رعایت دقیق قوانین ورزشی می تواند موجب مخاطرات جدی شود.</P> <P dir=rtl align=right><BR></FONT><FONT size=4 face="Times New Roman"><FONT size=4 face="Times New Roman">ب )تكنیك ضعیف:</P></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"> <P dir=rtl align=right><BR>یادگیری غلط مهارت های حركتی میتواند سبب آسیب شود.</P> <P dir=rtl align=right><BR></FONT><FONT size=4 face="Times New Roman"><FONT size=4 face="Times New Roman">ج )خستگی:</P></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"> <P dir=rtl align=right><BR>فشار بیش از حد و طولانی و خستگی متعاقب آن میتواند عاملی مستعد كننده برای ایجاد آسیب شود.</P> <P dir=rtl align=right><BR></FONT><FONT size=4 face="Times New Roman"><FONT size=4 face="Times New Roman">د ) انتظار بیش از حد از ورزشكار:</P></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"> <P dir=rtl align=right><BR>عدم شناخت ورزش كار و مربی از حد نهایی قابلیتهای جسمانی فرد می تواند دلیل دیگری برای ایجاد آسیب شود.</P> <P dir=rtl align=right><BR></FONT><FONT size=4 face="Times New Roman"><FONT size=4 face="Times New Roman">هـ ) عدم آمادگی جسمانی كافی:</P></B></FONT></FONT><FONT size=3> <P dir=rtl align=right></FONT></SPAN><B><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA><BR><FONT size=3>عدم وجود هماهنگی بین فاكتورهای آمادگی جسمانی ورزشی می تواند از عوامل ایجاد آسیب باشد.</FONT></P> <P dir=rtl align=right> </B></FONT></SPAN><B><SPAN lang=FA><FONT size=4 face="Times New Roman"><FONT size=4 face="Times New Roman"> </P> <P dir=rtl align=right>و ) عدم وجود آمادگی روانی:</P></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"> <P dir=rtl align=right><BR>نداشتن آمادگی روانی مناسب جهت انجام فعالیت های ورزشی میتواند سبب ایجاد آسیب گردد.</P> <P dir=rtl align=right><BR></FONT><FONT size=4 face="Times New Roman"><FONT size=4 face="Times New Roman">ز ) آسیب های قبلی:</P></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"> <P dir=rtl align=right><BR>سابقه آسیب در یك موضع خاص, فرد را برای یك آسیب مجدد مستعد می كند.</P> <P dir=rtl align=right>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=right><BR><BR></FONT><FONT size=4 face="Times New Roman"><FONT size=4 face="Times New Roman">عوامل محیطی:</P></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"> <P dir=rtl align=right><BR></FONT><FONT size=4 face="Times New Roman"><FONT size=4 face="Times New Roman">الف) مكان ورزشی نامناسب:</P></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"> <P dir=rtl align=right><BR>استانداردنبودن مكان ورزشی ازلحاظ كفپوش,نور,تهویه,حریم زمین ورزشی و...می تواندشیوع آسیب هارا افزایش دهد.</P> <P dir=rtl align=right><BR></FONT><FONT size=4 face="Times New Roman"><FONT size=4 face="Times New Roman">ب)تجهیزات ورزشی نامناسب:</P></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"> <P dir=rtl align=right><BR>وسایل شخصی ورزشكار (كفش و لباس ورزشی...)وابزارهای ورزشی ( تجهیزات محافظتی, اسبابهایایمنی خاص </P> <P dir=rtl align=right>و...)در صورت استاندارد نبودن می تواند عاملی برای ایجاد آسیب باشند.</P></B></FONT></SPAN><FONT size=3><SPAN lang=""> <P dir=rtl align=right></P></FONT></SPAN><B><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA> <P dir=rtl align=right>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=right></B></FONT></SPAN><B><SPAN lang=FA><FONT size=4 face="Times New Roman"><FONT size=4 face="Times New Roman">&nbsp;</P> <P dir=rtl align=right>ماهیت ورزش:</P></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"> <P dir=rtl align=right><BR>انجام هر ورزشی دارای خطرات خاص خود می باشدولی در بعضی رشته های ورزشی مثل پارکور به دلیل ماهیت خاص </P> <P dir=rtl align=right>آن ورزش دامنه خطرات وسیعتر بوده و نیازمند توجه بیشتر است.</P> <P dir=rtl align=right><BR>وظیفه مربی در قبال صدمات ورزشی چیست؟</P> <P dir=rtl align=right><BR>آیا مربی وظیفه دارد در هر شرایطی اقدام به درمان ورزشكار آسیب دیده كند؟</P> <P dir=rtl align=right><BR>حیطه وضایف قانونی مربی تا كجاست؟</P></FONT><FONT size=4 face="Times New Roman"><FONT size=4 face="Times New Roman"> <P dir=rtl align=right><BR>حضور مربی در كنار ورزشكار به عنوان درمانگر آسیب های ورزشی نیست. بلكه وی باید قادر باشد تا </P> <P dir=rtl align=right>با تكیه بر آگاهی های خود از آسیب های ورزشی پیشگیری كند ودر صورت بروز صدمات ورزشی در </P> <P dir=rtl align=right>درجه اول جان فرد را حفظ كند ودر درجه دوم مانع پیشرفت آسیب ایجاد شده گردد.</P> <P dir=rtl align=left><IMG style="WIDTH: 415px; HEIGHT: 190px" src="http://up.vatandownload.com/images/92m5tmjamyjlt8rq32hh.jpg" width=300></P></FONT></FONT></SPAN></B> text/html 2012-07-30T13:54:02+01:00 hitallparkour.mihanblog.com هیتال آسیب شناسی ورزشی http://hitallparkour.mihanblog.com/post/42 <SPAN lang=""> <P dir=rtl align=center></SPAN><FONT size=3><STRONG><SPAN lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SPAN></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P><IMG style="WIDTH: 329px; HEIGHT: 257px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://up.vatandownload.com/images/u06xwktnvb7dnavu4g.jpg" width=258 height=526></P> <P align=center><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=5><FONT color=#ff0000><SPAN lang=FA>مبانی آسیب شناسی</SPAN><SPAN lang=EN> </SPAN></FONT></FONT></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=5><FONT color=#ff0000><SPAN lang=EN></SPAN></FONT></FONT></FONT></STRONG><SPAN lang=FA>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> </FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>آسیب های ورزشی انواع مختلف دارند، اما قسمت های ویژه ای از بدن هستند که بیش از سایر اعضاء در خطر صدمه خوردن هستند. در این مقاله متداول ترین صدمات و جراحت های ورزشی را به شما معرفی می کنیم و راه های جلوگیری و درمان آنها را نیز بیان می کنیم.</FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>نکته:</FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> استراحت ، یخ گذاشتن، فشار و بالا نگاه داشتن می باشد که یکی از درمان های متداول برای آسیبهای ورزشی است.</FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>1. ورم تاندون آشیل </FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>وقتی از تاندون پشت زنو—تاندون آشیل—زیاد استفاده شود، باعث درد و ورم در آن ناحیه خواهد شد. اگر درمان نشود، صدمه سخت تر شده تا حدی که دویدن را به کلی دشوار و غیرممکن می کند. این آسیب بیشتر در دونده ها و ورزشکارانی که با دویدن یا پریدن سروکار دارند اتفاق می افتد.</FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>پیشگیری و درمان:</FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> دادن تمرین های کششی و قدرتی به عضلات و ماهیچه های ساق پا می تواند از بروز این آسیب جلوگیری کند. استراحت و درمان های ضد-تورمی و تقویت ماهیچه های ساق پا بهترین درمان های ممکن برای این عارضه هستند. تا برطرف نشدن کامل عارضه، ورزش را شروع نکنید چون باعث تشدید وضعیت خواهد شد.</FONT><BR><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>2. ضربه ی مغزی </FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>این صدمه با خوردن ضربه به سر ایجاد می شود. علائم آن شامل سرگیجه، اختلالات بینایی، سردرد، ضعف حافظه، از دست دادن تعادل، سختی تمرکز، و حالت تهوع میباشد. این صدمه ضرورتاً همراه با بیهوشی نمی باشد. در ورزش های برخوردی مثل فوتبال، بوکس و هاکی این عارضه بیشتر اتفاق می افتد. البته در ورزش هایی مثل اسکی و ژیمناستیک هم زیاد رخ می دهد. با اینکه اکثر افراد پس از چند هفته به حالت عادی برمی گردند، اما ضربه ی مغزی در خیلی افراد به آسیب های جدی می انجامد.</FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>پیشگیری و درمان:</FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> بهترین راه پیشگیری از ضربه مغزی، اجتناب از ورزش های برخوردی است. اما برای اکثر افراد این راه حل مناسبی به نظر نمی رسد. برای درمان این عارضه استراحت بهترین روش است. اگر سردرد داشتید، می توانید از قرص های مسکن استامینوفن استفاده کنید. بنابر شدت ضربه ی وارده، باید از چند ساعت گرفته تا چند ماه از انجام دوباره ی ورزش های برخوردی اجتناب کنید.</FONT><BR><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>3. کشیدگی ماهیچه های ران </FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>این عارضه زمانی اتفاق می افتد که هنگام دویدن در ورزش هایی مثل فوتبال و والیبال، یکدفعه تغییر جهت بدهید. علائم آن شامل درد عمیق، ورم و گاهی کبودی داخل ران می باشد.</FONT></STRONG></P></SPAN><SPAN> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>پیشگیری و درمان:</FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> بهترین راه پیشگیری از بروز این عارضه، انجام تمرینات کششی قبل از ورزش است. بهتر است که شدت ورزش را تدریجاً بالا ببرید تا احتمال بروز این وضعیت کمتر شود. استراحت و درمان های ضد-تورمی بهترین روش های درمانی برای این آسیب می باشد. از انجام فعالیت های شدید، یک یا دو هفته پس از بروز عارضه جداً خودداری کنید. پس از بروز عارضه، در محل آسیب دیده یخ بگذارید تا التیام یابد، پس از آن می توانید ماهیچه ها را کشیده و تقویت کنید.</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG> </STRONG></FONT></P></SPAN><SPAN> <P><STRONG><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>4. درد و ورم ساق پا </FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>این عارضه بیشتر برای افرادی اتفاق می افتد که عادت به تحرک و ورزش ندارند. بالا بردن ناگهانی فشار و شدت تمرینات، پوشیدن کفشهای کهنه و دویدن و پریدن روی زمینهای خیلی سخت نیز ممکن است باعث بروز این عارضه شود.</FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>پیشگیری و درمان: </FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>پوشیدن کفش مناسب، انجام حرکات کششی قبل از ورزش و بالا نبردن ناگهانی شدت ورزش، بهترین راه های جلوگیری از بروز این وضعیت هستند. یخ گذاشتن، انجام حرکات کششی و درمان های ضد-تورمی، بهترین راه های درمانی می باشند.</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> </FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>5. درد پایین کمر </FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>اگرچه این عارضه بیشتر در افراد چاق و کم تحرک اتفاق می افتد، اما ممکن است برای دونده ها، دوچرخه سواران، گلف و تنیس بازان نیز پیش بیاید. مهمترین عامل ایجاد این عارضه، انجام غلط و نادرست حرکات کششی است.</FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>پیشگیری و درمان:</FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> اگرچه بیشتر انواع این عارضه قابل پیشگیری نیستند، اما انجام صحیح حرکات کششی قبل از ورزش و گرم کردن درست بدن، احتمال وقوع آن را کاهش می دهد. راه های درمانی پیشنهادی، استراحت ، دارو های ضد-تورمی و کشش عضلات است.</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> </FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>6. کشیدگی عضلات و ماهیچه ها </FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>گرم نکردن صحیح بدن، خستگی، عدم انعطاف پذیری و ناتوانی و ضعف، همه از عوامل کشیده شدن ماهیچه در ورزشکاران می باشد. معمول ترین ماهیچه هایی که کشیده می شوند، عضلات پشت ران (در ورزشهایی همراه با دویدن است مثل دومیدانی، بسکتبال) و ماهیچه ساق پا (در تنیس بازان) می باشد. البته ماهیچه های دیگری نیز باتوجه به ورزش مورد نظر درصدد کشیدگی هستند.</FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>پیشگیری و درمان: </FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>بهترین راه جلوگیری از بروز چنین عارضه، انجام حرکات کششی صحیح قبل و پس از ورزش کردن و اجتناب از ورزش هنگام خستگی و ضعف است. استراحت و دارو های ضد-تورمی مثل سایر آسیب ها، بهترین درمان برای این عارضه می باشد. خوب است که کمی هم به آرامی عضلات را کشش دهید. وقتی عارضه شروع به بهبودی کرد می توانید دوباره ورزش را شروع کنید، اما هر از چند گاهی در میان ورزش مکث کرده و ماهیچه هایتان را بکشید تا به طور کامل بهبود یابید.</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> </FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>7. آسیب های آرنج در ورزش تنیس و گلف </FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>تعجب آور است که این آسیب %7 کل آسیب های ورزشی را تشکیل می دهد. در این آسیب ورزشی، تاندون های آرنج به خاطر ضربات مکرر بَک هند در تنیس آسیب دیده و باعث ایجاد درد در قسمت داخلی آرنج می شود.، البته گاهاً ممکن است قسمت خارجی هم صدمه ببیند.</FONT></STRONG></P></SPAN><SPAN> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>پیشگیری و درمان:</FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> بهترین راه جلوگیری از بروز این آسیب، انجام تمرینات تقویتی ساعد و بازو است. همچنین اصلاح کردن طریقه ی ضربه زدن با راکت و استفاده از آرنج بند می تواند کمک کننده باشد. برای درمان این عارضه استراحت و داروهای ضد-تورم مناسب است، اما در بعضی موقعیت ها فیزیوتراپی و ترک ورزش به مدت زیاد ضروری است.</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG> </STRONG></FONT></P></SPAN><SPAN> <P><STRONG><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>8. رگ به رگ شدن و پیچ خوردگی مچ پا </FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>این آسیب در میان افرادی که فوتبالف هاکی، بسکتبال و والیبال بازی می کنند، بسیار متداول است. می توان گفت در ورزش هایی که با دویدن و پریدن سر و کار دارد غیر قابل اجتناب است. این حرکات ممکن است باعث پیچ حوردن مچ پا و گاهی پاره شدن یک تاندون یا لیگامنت شود. با عکسبرداری می توان تشخیص داد که عضو دچار شکستگی شده است یا خیر.</FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>پیشگیری و درمان:</FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> تقویت مچ پا با حرکات نرمشی، بستن مچ یا استفاده از مچ بند می تواد از بروز این اتفاق پیشگیری کند اما ضمانتی درکار نیست که اگر افتادید یا حرکاتی اشتباه انجام دادید صدمه نبینید. پیچ خوردگی مچ پا را می توانید با استراحت و داروهای ضد-تورمی مداوا کنید. اما به هیچ وجه بیش از یک روز استراحت نکنید. باید سعی کنید مچ پایتان را به نرمی تکان داده و بچرخانید تا از ورم آن کم شود.</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> </FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>9. آسیب دیدگی شانه </FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>%20 آسیب دیدگی های ورزشی مربوط به شانه است که شامل دررفتگی، رگ به رگ شدن و ضرب دیدگی می شود. این آسیب دیدگی در ورزشهایی مثل تنیس، شنا، وزنه برداری، بیسبال و والیبال بیشتر اتفاق می افتد. علائم ای عارضه، بروز درد، کوفتگی عضلانی و احساس ضعف و ناتوانی در شانه می باشد.</FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>پیشگیری و درمان:</FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> برای پیشگیری از وقوع این عارضه که بیشتر زمانی اتفاق میافتد که مدتی از شانه خود استفاده نکرده باشید. مثل دوران تعطیلات لیگ، بهتر است قبل از شروع ورزش عضلات آن را با وزنه زدن تقویت کنید. بهترین راه های درمانی برای این عارضه نیز استراحت و داروهای ضد-تورمی است.</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> </FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>10. آسیب دیدگی زانو در دونده ها </FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>آسیب دیدگی زانو %55 آسیب دیدگی های ورزشی را تشکیل می دهد و تقریباً ¼ این مشکلات توسط پزشک جراح ارتوپد برطرف می شود. البته دونده ها تنها قربانیان این آسیب ورزشی نیستند. دوچرخه سواران، شناگران، افرادی که ایروبیک استپ کار میکنند، و آنها که فوتبال و بسکتبال و والیبال بازی می کنند نیز ممکن است به این عارضه دچار شوند. در این عارضه، استفاده بیش از حد از زانو باعث ناراحتی و آسیب رسیدن به تاندون زیر کاسه ی زانو می شود.</FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>پیشگیری و درمان:</FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>کفش یا کفی کفش هایتان را مرتباً عوض کرده و از نوع مناسب استفاده کنید. بین تمریناتتان مدت بیشتری استراحت کنید. اگر زانویتان آسیب دید حداقل دو روز از انجام دوباره ی ورزش خودداری کرده و از داروهای ضد-تورم استفاده کنید. قبل از شروع دوباره ی ورزش حتماً خود را خوب گرم کرده و در محل آسیب دیده از یخ استفاده کنید.</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> </FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>پیشگیری بهترین درمان است </FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>اکثر آسیب دیدگی های ورزشی به خاطر گرم نکردن صحیح و انجام حرکات کششی به طریقی نادرست قبل از ورزش کردن است. بالا بردن ناگهانی شدت ورزش هم می تواند به شما صدمه بزند. از این رو بهترین راه پیشگیری انجام حرکات صحیح کششی قبل و پس از ورزش و افزایش شدت ورزش به تناسب مهارت ها و تجاربتان در آن ورزش میباشد .</FONT></STRONG></P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <P dir=rtl align=center><STRONG></STRONG></P></FONT></SPAN> <P dir=rtl align=left><IMG style="WIDTH: 415px; HEIGHT: 190px" src="http://up.vatandownload.com/images/92m5tmjamyjlt8rq32hh.jpg" width=300></P> text/html 2012-07-28T12:23:39+01:00 hitallparkour.mihanblog.com هیتال کلیپ پارکور مشهد http://hitallparkour.mihanblog.com/post/41 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>این کلیپ رو دوستان urbanbax از مشهد برامون ارسال کردند، یه امید موفقیت های روزافزونشون</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/56b18d0fee3dd5bbcee3b6ef4991a953266648]</div> text/html 2012-07-24T22:19:46+01:00 hitallparkour.mihanblog.com هیتال استاد شمیرانی http://hitallparkour.mihanblog.com/post/40 <div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">4 تا کلیپ از استاد شمیرانی یکی از استادای خوبمون آوردم امیدوارم خوشتون بیاد</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><br></b></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/0d044cee75cdf86314c55dfcf408d791267614]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/57dcddd334875363e7da98c3c746f07e267609]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/e37fd281580401068064aea7e20cebca267603]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/9eac0abfd03cbd1835f57248ec597ebf267563]</div> text/html 2012-07-12T08:35:48+01:00 hitallparkour.mihanblog.com هیتال همایش http://hitallparkour.mihanblog.com/post/39 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><b>قابل توجه اساتید پارکور در کرج، فردا جمعه 23 تیر ماه ساعت 9 الی 12 صبح در سالن کورش به آدرس کرج، خیابان چالوس، جنب نمایندگی ایران خودرو همایش مربیان استان البرز برگزار میشود، لذا از تمامی مربیان این استان دعوت می کنیم تا در این همایش حضور یابند.</b></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><br><br><img border="0" src="http://img4up.com/up2/27014091176769194062.jpg" width="500" height="550"> text/html 2012-07-09T07:27:14+01:00 hitallparkour.mihanblog.com هیتال کلیپ پارکور SHADE 2012 http://hitallparkour.mihanblog.com/post/38 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/0ce2c3aad7b673767a6f0766602d31bf225472] </div> text/html 2012-06-21T11:58:41+01:00 hitallparkour.mihanblog.com هیتال همایش پارکور هیتال http://hitallparkour.mihanblog.com/post/37 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>این هم سری دوم عکس های همایش هیتال</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>برای دیدن عکس ها در سایز واقعی روی آن ها کلیک کنید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div> <div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=jm425le1eb1q3teuq2ym.jpg"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img src="http://up.vatandownload.com/images/jm425le1eb1q3teuq2ym_thumb.jpg" border="0" alt="jm425le1eb1q3teuq2ym.jpg"></font></b></a></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=ih3htabkik7fas3bvdjp.jpg"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img src="http://up.vatandownload.com/images/ih3htabkik7fas3bvdjp_thumb.jpg" border="0" alt="ih3htabkik7fas3bvdjp.jpg"></font></b></a></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=9pe57cxh9kiykchfj1z9.jpg"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img src="http://up.vatandownload.com/images/9pe57cxh9kiykchfj1z9_thumb.jpg" border="0" alt="9pe57cxh9kiykchfj1z9.jpg"></font></b></a></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=mtundtdj0ayhtlgbxgx.jpg"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img src="http://up.vatandownload.com/images/mtundtdj0ayhtlgbxgx_thumb.jpg" border="0" alt="mtundtdj0ayhtlgbxgx.jpg"></font></b></a></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">ادامه عکس های در ادامه مطلب</font></b></div> text/html 2012-06-17T05:47:33+01:00 hitallparkour.mihanblog.com هیتال عکس های همایش پارکور هیتال http://hitallparkour.mihanblog.com/post/36 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>اینا سری اول عکس های همایش کرج ما هستند، البته به خاطر سنگین نشدن و همچنین اینکه کیفیت عکس های خیلی پایین نیاد پیش نمایش عکس ها رو گذاشتیم برای دیدن عکس اصلی کافیه روی عکس کلیک کنید تا بتونید عکس اصلی رو ببینید..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=d769poxst7mk5uwwnfi7.jpg"><img src="http://up.vatandownload.com/images/d769poxst7mk5uwwnfi7_thumb.jpg" border="0" alt="d769poxst7mk5uwwnfi7.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=jqoajuu3v2mhdr3x0ny.jpg"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><img src="http://up.vatandownload.com/images/jqoajuu3v2mhdr3x0ny_thumb.jpg" border="0" alt="jqoajuu3v2mhdr3x0ny.jpg"></b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=wqrqeh1zth5uh3cacsu.jpg"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><img src="http://up.vatandownload.com/images/wqrqeh1zth5uh3cacsu_thumb.jpg" border="0" alt="wqrqeh1zth5uh3cacsu.jpg"></b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=00rrlz8jyq38zrm1vjw.jpg"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><img src="http://up.vatandownload.com/images/00rrlz8jyq38zrm1vjw_thumb.jpg" border="0" alt="00rrlz8jyq38zrm1vjw.jpg"></b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=0kglbamqeezz76r4mq27.jpg"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><img src="http://up.vatandownload.com/images/0kglbamqeezz76r4mq27_thumb.jpg" border="0" alt="0kglbamqeezz76r4mq27.jpg"></b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>ادامه عکس ها رو میتونید تو ادامه مطلب ببینید، همچنین عکس دخترایی که حرکت زدند هم تو ادامه مطلب هست...</b></font></div>